Moja zóna

Karol Zuzák - STOLÁRSKE PRÁCE

Smetanova 33, 927 01 Šaľa
40510328
1027596966
Nemá
nezistený
06.08.1992
Výroba ost.ho nábytku

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A