Moja zóna

Helena Medovčíková TEXTIL - ODEVY

Nad Humnami 25, 951 32 Horná Kráľová
40510867
Nemá
nezistený
29.06.1992
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A