Moja zóna

Ing. Stanislav Matajs

B. Němcovej 12, 927 01 Šaľa
40511421
1032656361
Nemá
nezistený
24.03.2003
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A