Moja zóna

Mgr. Estera Résöová

Budovateľská 1190, 925 72 Selice
40513645
Nemá
15.10.2003

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A