Moja zóna

Jozef Mészároš

Jazerná 28, 927 01 Šaľa
40514641
1071016342
Nemá
nezistený
01.02.2004
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A