Moja zóna

Martin Nebehaj - E.M.O.

906 38 Rohožník
40641490
1048715514
Nemá
nezistený
01.03.2003
Obkladanie stien,podláh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A