Moja zóna

Kristína Bernátová

Okružná 6, 900 31 Stupava
40644103
1049000095
Nemá
0 zamestnancov
01.07.2003
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A