Moja zóna

Pavel Rak

Kollárova 16, 901 01 Malacky
40645444
Nemá
nezistený
11.09.2003
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A