Moja zóna

Martin Mlynárik - GASTRO M a M, Lahôdky

900 62 Kostolište
40646122
1022558493
SK1022558493
5-9 zamestnancov
01.05.1994
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A