Moja zóna

Zdenek Vričan

908 73 Veľké Leváre
40646904
1071170155
Nemá
0 zamestnancov
14.01.2004
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A