Moja zóna

Technické služby Kysucké Nové Mesto v likvidácii

Rudinská cesta 637, 024 01 Kysucké Nové Mesto
00410144
2020559233
Nemá
nezistený
01.01.1992
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A