Moja zóna

Technické služby mesta Rimavská Sobota

Športová 16, 979 01 Rimavská Sobota
00410365
2021220190
SK2021220190
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,08 mil. €
-10,6 %
2020/2019