Moja zóna

Roman Havelka

Obchodná 13A, 906 38 Rohožník
41100956
1071385623
Nemá
nezistený
25.02.2004
Výroba ost.neželez.kov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A