Moja zóna

Tomáš Suško - TOCOM

Žabárňa 2, 900 31 Stupava
41101812
1045556435
Nemá
nezistený
28.03.2003
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A