Moja zóna

Jozef Baláž

908 73 Veľké Leváre
41103823
1029257724
Nemá
nezistený
08.06.1992
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A