Moja zóna

Pavol Kurina

900 62 Kostolište
41105478
1073827128
Nemá
nezistený
06.12.2004
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A