Moja zóna

Marta Barcziová - U-TYKY

Novomeského 2, 927 01 Šaľa
41166604
Nemá
06.04.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A