Moja zóna

Roland Šípoš

925 81 Diakovce
41166914
1048171641
Nemá
nezistený
24.03.2004
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A