Moja zóna

Tibor Szécsényi

925 84 Vlčany
41169701
1027613730
Nemá
nezistený
18.10.2004
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A