Moja zóna

Tünde Mandácskó " UNI - DECOR "

925 91 Kráľová nad Váhom
41170059
Nemá
nezistený
01.01.2005
Výroba ost.skla

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A