Moja zóna

Ján Mészáros

Jilemnického 20, 927 05 Šaľa
41170661
Nemá
01.02.2005

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A