Moja zóna

Pavel Rakota - RPR stav.

925 82 Tešedíkovo
41170750
1022519366
Nemá
nezistený
21.08.1996
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A