Moja zóna

Štefan Baluďanský

090 32 Vyšná Olšava
41555147
1024483977
Nemá
nezistený
01.11.2004
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A