Moja zóna

Mgr. Milan Antoš AMM

Šandalska 10, 091 01 Stropkov
41555503
1020767033
Nemá
nezistený
20.01.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A