Moja zóna

Jana Donnerová

Hrnčiarska 13, 091 01 Stropkov
41555601
Nemá
nezistený
01.03.2005
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A