Moja zóna

Viktor Michrina

091 01 Krušinec
41556003
1074520832
Nemá
nezistený
16.05.2005
Výroba ost.výr.z dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A