Moja zóna

Peter Lehocký - MŰMAX

Letná 5A, 091 01 Stropkov
41556038
1072372048
Nemá
2 zamestnanci
15.06.2005
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A