Moja zóna

Branislav Luberda

Vranovská 6, 091 01 Stropkov
41556216
1074467669
Nemá
nezistený
08.06.2005
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A