Moja zóna

Ivan Janočko

Akad. Pavlova 45, 091 01 Stropkov
41556364
1075439233
Nemá
0 zamestnancov
01.08.2005
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A