Moja zóna

Mgr. Erika Kapcalová

091 01 Šandal
41556798
1075448649
Nemá
nezistený
01.11.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A