Moja zóna

Mária Ivančová

Konštantínova 41, 091 01 Stropkov
41556801
1024470150
Nemá
nezistený
18.10.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A