Moja zóna

Alojz Nemec

Budovateľská 15, 091 01 Stropkov
41625200
1024452187
Nemá
0 zamestnancov
02.11.2005
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A