Moja zóna

Ľuboš Miklič

Konštantínova 28, 091 01 Stropkov
41630572
1039762339
Nemá
0 zamestnancov
15.11.2005
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A