Moja zóna

Peter Práznovský

Cintorínska 11, 927 05 Šaľa
41631960
1075538673
Nemá
nezistený
21.11.2005
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A