Moja zóna

Erik Štaigl

925 85 Neded
41679199
1081491235
Nemá
nezistený
01.08.2005
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A