Moja zóna

Ivan Brejcha

Levárska 20, 900 61 Gajary
41717023
1077181468
Nemá
nezistený
01.03.2005
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A