Moja zóna

Jozef Pátek

Školské námestie 13, 906 38 Rohožník
41717805
1075046973
Nemá
nezistený
04.04.2005
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

Štatutári


Spoločníci


Predmety podnikania