Moja zóna

Andrea Kučerová

908 73 Veľké Leváre
41720555
Nemá
22.08.2005

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A