Moja zóna

Martin Distler

Kalinčiakova 15, 900 31 Stupava
41721128
1041392154
Nemá
0 zamestnancov
01.10.2005
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A