Moja zóna

Michal Vatraľ

Šandal 104, 091 01 Stropkov
41835930
1024668029
Nemá
nezistený
01.01.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A