Moja zóna

Štefan Ištok METALL - GROUP

Hlavná 118, 900 61 Gajary
41837665
1043604936
SK1043604936
0 zamestnancov
01.01.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A