Moja zóna

Zoltán Kaprinay

925 71 Trnovec nad Váhom
41842871
1045681659
Nemá
nezistený
16.01.2002
Ost.stavebná inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A