Moja zóna

Ján Odráška

Domoviny 712, 951 32 Horná Kráľová
41843100
1031615475
Nemá
0 zamestnancov
01.07.2005
Demolácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A