Moja zóna

Tomáš Mihálik

925 71 Trnovec nad Váhom
41844408
1074183055
Nemá
nezistený
10.10.2005
Výroba stavebnostolárska

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A