Moja zóna

Mária Galovičová - Gama

Pošta 905 24 Senica, okres Malacky 68, 901 01 Záhorie (vojenský obvod)
41844939
Nemá
15.07.2002

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A