Moja zóna

Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej

Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová
42011655
2022330178
SK2022330178
5-9 zamestnancov
01.03.2007
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej


Štatutári Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej


Spoločníci Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej


Predmety podnikania Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej


Kataster Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej


Skrátené výkazy Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej