Moja zóna

KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE

Sládkovičova 9, 963 01 Krupina
42012805
2022375025
Nemá
1 zamestnanec
01.05.2007
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE


Štatutári KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE


Spoločníci KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE


Predmety podnikania KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE


Kataster KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE


Skrátené výkazy KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE