Moja zóna

Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352

Nitrianske Sučany 352, 972 21 Nitrianske Sučany
42020131
2022300148
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2007
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352


Štatutári Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352


Spoločníci Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352


Kataster Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352