Moja zóna

Dom kultúry Kanianka

SNP 3, 972 17 Kanianka
42023335
2022398598
Nemá
2 zamestnanci
01.07.2007
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dom kultúry Kanianka


Štatutári Dom kultúry Kanianka


Spoločníci Dom kultúry Kanianka


Predmety podnikania Dom kultúry Kanianka


Kataster Dom kultúry Kanianka


Skrátené výkazy Dom kultúry Kanianka