Moja zóna

Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)

Kálnica 385, 916 37 Kálnica
42025737
2022504957
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2008
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)


Štatutári Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)


Spoločníci Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)


Kataster Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Kálnica s.č. 385 (skratka: ZŠ s MŠ Kálnica)